dowód

Kradzież tożsamości – jak jej uniknąć?

Kradzież tożsamości, a ściślej fałszerstwo tożsamości polega na celowym używaniu danych innej osoby, jej adresu zameldowania, a także numer PESEL, najczęściej w celu uzyskania jakiejś korzyści majątkowej. Mimo, iż taka defraudacja danych osobowych jest przestępstwem i grozi za nią odpowiedzialność karna, ciągle jesteśmy narażeni na ataki nieuczciwych osób, które mogą w ten sposób wykorzystać naszą […]