email

Wezwanie do zapłaty e-mailem już zgodne z prawem.

Aby odciążyć sądy ze spraw dotyczących niedużych roszczeń finansowych w polskim systemie prawnym funkcjonuje elektroniczne postępowanie upominawcze, zaś z początkiem roku weszła ustawa o Biurach Informacji Gospodarczej. Co to oznacza w praktyce? Jakie mamy prawa i obowiązki? Zapraszamy do lektury.

Do tej pory dłużnik był wzywany do zapłaty za pomocą listu poleconego lub osobiście. Dzięki nowelizacji ustawy o udostępnianiu i wymianie informacji gospodarczych można to zrobić e-mailem. Niepłacący zobowiązań klient wraz z elektronicznym wezwaniem do zapłaty dostanie także ostrzeżenie o tym, że zostanie wpisany w rejestrze Biura Informacji Gospodarczej (BIG).

Elektroniczne wezwanie do zapłaty może być jedynie wystawiane między firmami i pod warunkiem, że w umowie zamieściliśmy zapis, który daje nam możliwość wysłania ewentualnego wezwania w ten sposób. Elektroniczna forma kontaktu nie obowiązuje w relacji: przedsiębiorca – konsument.

Zmiany w ustawie od 2018

Od 1 stycznia 2018 roku Biura Informacji Gospodarczej będą mogły wykorzystywać zarówno informacje zgromadzone samodzielnie, jak i z innych rejestrów publicznych, takich jak: Krajowy Rejestr Sądowy, Krajowy Rejestr Długów, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości, REGON, PESEL oraz Rejestr Należności Publicznoprawnych. Wielkim ułatwieniem jest teraz także możliwość weryfikacji interesującej nas firmy we wszystkich Biurach Informacji Gospodarczej składając tylko jeden wniosek.

Nowe przepisy mają też na celu przyspieszenie odzyskiwania należności. Dłużnika będzie można wpisać do Biura Informacji Gospodarczej już po 30 dniach od upływu terminu zapłaty (dotychczas było to aż 60 dni). Im szybciej informacja o dłużniku będzie dostępna, tym presja uregulowania należności większa i tym szybciej będzie chciał zniknąć z tego niechlubnego rejestru (zgodnie z ustawą, po otrzymaniu uregulowanych zobowiązań, wierzyciel ma 14 dni na usunięcie danych dłużnika z rejestru).

Na wniesie sprzeciwu do nakazu wydanego w upominawczym postępowaniu elektronicznym mamy 2 tygodnie od momentu odebrania. Sprzeciw możemy wnieść tradycyjną drogą korespondencyjną lub elektroniczną.

Wezwanie do zapłaty, to pierwszy polubowny krok, aby otrzymać spłatę zaległych należności. Dzięki nowej ustawie Biura Informacji Gospodarczej otrzymały także możliwość stosowania tzw. scoringu, co w praktyce oznacza, że każdy klient będzie miał przyznawane punkty obrazujące jego wiarygodność finansową.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *